Ledarskap för samarbete
Publicerat för av Coachakademin

Ledarskap i arbetslivet handlar om att skapa samarbete. I ett riktigt bra samarbete stagnerar ingen. Tvärtom, var och en bidrar allt bättre till helhetens bästa. Att sakta men säkert skapa ett sådant samarbete är ledarskapets kärna.

Utgångspunkten är ett ledarskap som syftar till att skapa allt bättre samarbete utifrån målen att leverera, förbättra och lära. Med att leverera menar jag att skapa resultat för organisationen och värde till dess intressenter – kunder, ägare, personal och samhället. Med att förbättra menar jag att utveckla och effektivisera verksamheten. Med att lära menar jag att möjliggöra för varje individ att både utvecklas i sitt jobb och att växa som människa. Hur många gånger har vi inte stött på ledare som bara fokuserar på att personalen levererar? Att medarbetaren får bidra till förbättringar och därmed växer med uppgiften är tyvärr ovanligt. En ledare som fokuserar på de tre målen har bäst chans att skapa ett bra samarbete och därmed en lyckas med målen.

De tre villkoren för ett bra samarbete är att det finns gemensamma förutsättningar för ett bra arbete, samt att de som behöver bidra till samarbetet har den förmåga och den attityd som krävs. De tre villkoren är nödvändiga för en fungerande helhet – ett fungerande system.

Förutsättningar är de resurser och den struktur som krävs för att samarbetet ska fungera bra, allt ifrån arbetsverktyg till scheman och rutinbeskrivningar. Förmåga är en individs färdighet att omsätta sina kunskaper och erfarenheter till handling. Attityd är uttryck för en medarbetares vilja att bidra till samarbetet. En individs attityd speglar hennes vilja att ta ett personligt ansvar för helhetens bästa.

Dessa tre villkor, som vi också kallar för ledarbidrag, är grunden till att skapa ett bra samarbete. Vem ansvarar då för vad? Du som ledare måste säkerställa att förutsättningarna finns. När det gäller förmåga så kan du som ledare komma överens med medarbetaren om rätt nivå när det gäller kunskap och kompetensutveckling. Attityden är medarbetarens ansvar men du som ledare bär ansvaret att korrigera dålig attityd.

Om du hamnar i en situation som ledare där du inte riktigt vet hur du ska hantera din medarbetare – tänk då på de tre villkoren: förutsättningar, förmåga och attityd. Du kanske kommer fram till att förutsättningarna finns och det är inget fel på kunskaper och förmåga. Ja, då är det attityden som ska adresseras. Du kan förkorta dessa tre villkor till FFA. Om du jobbar med FFA varje dag så kommer du snart uppleva att var och en vill bidra till ett gott samarbete! Nästa gång kommer det att handla om hur du bottnar i ledarskapets drivkrafter och mål.

/Irja Hökås, certifierad utbildare och coach till LedarStegen-metoden

Relaterade artiklar

Experten

Generationsskifte – Börja i tid för en lyckad lösning!

Familjer som äger företag ställs förr eller senare inför frågan om generationsskifte. Om – och i så fall hur – nästa generation ska ta över ägar- och ledarskap i det företag som...

Publicerat den av BDO
Experten

Karensdag blir karensavdrag

Vid årsskiftet avskaffades karensdagen och ersattes av ett karensavdrag. Syftet med lagändringen är att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara rättvist. Lagändringen innebär...

Publicerat den av BDO