fbpx
Meny

Relaterade artiklar

Läs de senaste artiklarna
Det modiga ledarskapet

En vanlig definition av ledarskap lyder: ”Ledarskap är att nå bra resultat genom andra människor.” Den definitionen riskerar att leda oss fel. Orden ”genom andra” sänder signalen att vi använder andra människor. Använda andra kan vi göra genom att köpa, skrämma eller lura dem. Ingen av de tre strategierna är bra, varken för ditt ledarskap eller för din verksamhet. Köpta människor saknar den rätta viljan att göra något extra. Skrämda människor törs inte göra något extra. Och manipulerade människor vill göra motstånd.
Då är det mycket bättre att bygga sitt ledarskap på omsorgen om andra. Om du visar en osjälvisk vilja för bra samarbete, och förväntar dig detsamma från omgivning, skapar du en energi och en attityd som smittar.
Ledarskap är viktigt. Se bara på den skillnad Nelson Mandela lyckades åstadkomma. När han i sin bok Long walk to freedom beskriver sin barndom och hur han guidades och inspirerades av föredömliga vuxna, blir det för mig uppenbart att vi alla har potentialen att bli bättre ledare. Man blir inte en bra ledare från födseln eller genom en kurs. Men man kan utveckla sitt ledarskap via många små steg.

»En modigare ledare gör det som kortsiktigt krävs, men förlorar aldrig blicken på de långsiktiga och verkligt viktiga målen.«

Stora ledare finns inte bara i politiken, de finns också i vår vardag. Föräldrar och lärare är exempel på ledare som vi alla har erfarenhet av, och kan se betydelsen av. Även chefen på jobbet är mycket viktig. En usel chef kan förstöra vardagen för många, medan en god ledare kan leda andra till stordåd.
En bra ledare vågar göra det hon anser är långsiktigt rätt, även när hon upplever att hon tar en risk för egen del. Det är ofta kortsiktigt behagligare att vara feg – det krävs antagligen mindre arbete och man riskerar sällan att göra bort sig eller kanske att förlora sin chefsposition. Men på längre sikt kan den modigare ledaren få sin belöning genom större självkänsla, mer respekt och bättre resultat. Kortsiktighet där nästa kvartalsrapport är det enda som räknas blir således begränsande. Det står också i skarp kontrast till ett generöst och långsiktigt ledarskap.

En modigare ledare gör det som kortsiktigt krävs, men förlorar aldrig blicken på de långsiktiga och
verkligt viktiga målen. Modigare ledarskap är att allt oftare våga agera, trots obehag eller rädsla för konsekvenser, för det man anser vara rätt för samarbetets långsiktigt bästa.
Modigare ledarskap innebär alltså att handla tvärt emot sitt kortsiktiga egenintresse. Rädslan man upplever kan komma från risken att misslyckas eller oron över att inte få tillhöra gruppen. Att övervinna den kräver både vilja och värdegrund. Modigare ledarskap visar du nämligen bara när du försöker agera efter din värdegrund.
Det är svårt att vara modig, men utvecklingen behöver inte ske över en natt. Träna och ta små steg för att bli modigare. Utnyttja vardagens tillfällen att göra även det du tycker är obehagligt. Kanske är det att tordas släppa kontrollen, våga pröva något nytt eller ha modet att ta en konflikt?

/Bengt Savén, författare till boken LedarStegen & Irja Hökås, certifierad utbildare och coach till LedarStegen-metoden.

Relaterade artiklar

Experten

Karensdag blir karensavdrag

Vid årsskiftet avskaffades karensdagen och ersattes av ett karensavdrag. Syftet med lagändringen är att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara rättvist. Lagändringen innebär...

Publicerat den av BDO
Experten

Generationsskifte – Börja i tid för en lyckad lösning!

Familjer som äger företag ställs förr eller senare inför frågan om generationsskifte. Om – och i så fall hur – nästa generation ska ta över ägar- och ledarskap i det företag som...

Publicerat den av BDO