Karensdag blir karensavdrag


TEXT BDO
FOTO iStock
Karensdag blir karensavdrag
Publicerat för av BDO

Vid årsskiftet avskaffades karensdagen och ersattes av ett karensavdrag. Syftet med lagändringen är att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara rättvist. Lagändringen innebär att man ska beräkna karens vid sjukfrånvaro på ett annat sätt.

Tidigare har karensdagen inneburit avdrag från lön för en hel dag eller en del av dagen när man insjuknar. Från och med 1 januari 2019 ska vi beräkna sjuklön redan från dag 1 – det som tidigare varit karensdag. Från sjuklönen ska vi i stället göra ett karensavdrag. Det är ett avdrag på sjuklönen som görs i samband med sjukfrånvaro. Avdraget är 20 procent av den sjuklön som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka. Karensavdraget får bara dras mot den anställdes sjuklön.

Löneadministration

Hur beräkning ska ske av karensavdraget kan bestämmas genom det kollektivavtal som företaget tillämpar. Kanske behövs en förändring i ert lönesystem? Kontrollera vad som gäller för hantering av karensavdrag i just ditt företag.

Vad är skillnaden mellan karensdag och karensavdrag?

Karensdag innebär att du som har oregelbundna arbetstider förlorar mer lön om du är sjuk en dag när du skulle ha arbetat ett långt arbetspass. Det nya karensavdraget är mer rättvist, eftersom karensavdraget alltid blir 20 procent av sjuklönen.
Nuvarande karensdag innebär att du kan undvika ett högt löneavdrag genom att sjukanmäla dig sent om du blir sjuk under din arbetstid. Med karensavdraget spelar det ingen roll om du sjukanmäler dig sent på dagen, utan karensavdraget kommer alltid vara 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka.

Vad gäller för dig som är ägare till ett aktiebolag?

Om du har ett aktiebolag räknas du som anställd i ditt företag. Samma regler gäller för dig som för andra anställda och i stället för en karensdag görs ett karensavdrag.

Om man insjuknar igen

Det ska inte beräknas något nytt karensavdrag om man blir sjuk igen inom 5 dagar. Då ska sjukdagarna i den nya sjuklöneperioden räknas samman med sjukdagarna i den första sjuklöneperioden. Karensavdrag ska heller inte göras vid fler än tio tillfällen under en period som uppgår till tolv månader.

/Maria Törngren, BDO Auktoriserad redovisningskonsult / Auktoriserad lönekonsult

Relaterade artiklar

Experten

Generationsskifte – Börja i tid för en lyckad lösning!

Familjer som äger företag ställs förr eller senare inför frågan om generationsskifte. Om – och i så fall hur – nästa generation ska ta över ägar- och ledarskap i det företag som...

Publicerat den av BDO
Experten

Konferens och studieresa – vad gäller?

Inför hösten går många företag i tankarna om att åka iväg med sin personal på antingen en konferens eller studieresa. Det är viktigt att känna till reglerna, eftersom en resa som...

Publicerat den av BDO